Adgangsrettigheder

Intranettet leveres allerede med faste adgangsroller, men herudover kan der skræddersyes adgangsroller til enhver type personale eller forældregruppe. 
Der kan også gives særlig adgang til bestemte personer, hvilket gør arbejdsfordelingen yderst fleksibel mht. opdatering af hjemmeside og andre administrative opgaver i forhold til intranettet. På denne måde kan både forældre og andre i personalegruppen være med til at distribuere informationer via intranettet.

Dansk Intra, Christiansfeldvej 11, 6100 Haderslev